O Nas

Celem działania KSSK Gward jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu, w szczególności sportu strzeleckiego jako dyscypliny sportu o charakterze wyczynowo – rekreacyjnym oraz umiejętności strzeleckich, mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny, stowarzyszanie osób zajmujących się muzealnictwem, kolekcjonerstwem militariów , techniki wojskowej , broni palnej , a także realizacja w zakresie strzelectwa – celów i zadań kultury fizycznej.

Stowarzyszenie posiada licencję PZSS Nr. LK226/2014 duża część członków posiada Patent Strzelecki i Licencję zawodniczą PZSS , mamy w swoim gronie instruktorów strzelectwa oraz sędziów.

Od października 2105 –Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie Gward otrzymało decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
„ Pozwolenie na posiadanie broni palnej do celów szkoleniowych w łącznej liczbie 50 egzemplarzy

Posiadamy własną strzelnicę o powierzchni 11 ha, dopuszczoną do użytkowania przez Wójta Stary Dzierzgoń. Nasza strzelnica ma dwie osie strzeleckie 25 oraz 100 metrów oraz posiadamy automat do rzutek umożliwiający przeprowadzenie konkurencji Trap.

Od stycznia 2015 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Małgorzaty Omilanowskiej KSSK Gward ma uzgodniony regulamin Muzeum
pod nazwą „ Muzeum Broni i Sprzętu Wojskowego”

Od listopada 2015 – KSSK Gward decyzją Zarządu Federacji Organizacji Proobrronych zostało przyjęte w szeregi związku Federacji Organizacji Proobrronych i jest jego pełnoprawnych członkiem z prawem głosu.

Przekazano nam nieodpłatnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej – pojazdy WZT 2, URAL ,KRAZ oraz armatę S60, a w 2017 kuchnię polową K-200 które zasiliły nasze zbiory muzealne
Posiadamy również inny sprzęt wojskowy: BRDM-2 , oraz pojazdy Uaz, Honker – Karetkę Wojskową, motocykl Dniepr – 650,  Straż pożarną Magiurs, dużą kolekcję środków osobistej ochrony przed skażeniami , oraz środków łączności.

W  naszej siedzibie na ul Warszawskiej 18 (stary bunkier przeciw chemiczny , schron  z czasów zimnej wojny  ) organizujemy wystawy sprzętu i umundurowania  Wojska Polskiego.

W  bunkrze na początku 2018 roku uruchomimy magazyn broni.

KSSK Gward jest pełnoprawnym członkiem z prawem głosu

  Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego

oraz

  Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego   

 

Posiadamy aktualną  licencję  klubową uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach :pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

A decyzją zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego został nam przyznany wysoki rabat w opłatach za licencję na rok 2017.

 

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie Gward wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicz-nych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzony przez Starostę Kwidzyńskiego pod numerem RP.I.4222.46.2014 z dnia 07.01.2014 , nr NIP: 581-195-79-70  nr REGON: 222015350

kssk_gward_kwidzyn_logo_300

 

 

 

pdf_ikona   Statut KSSK Gward 30 03 2016

pdf_ikona  Deklaracja członkowska KSSK GWARD

pdf-ikona_4  Druk – Wniosek o wydanie licencji zawodnika PZSS

pdf-ikona_4  Druk – Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

pdf-ikona_4  Druk – Wniosku o wydanie patentu strzeleckiego

pdf-ikona_4  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o obroni i amunicji.

pdf-ikona_4  Regulamin Przyznawania i Pozbawiania Licencji Zawodniczych PZSS

 

Organizujemy różnego rodzaju imprezy patriotyczne , a za główny cel naszego stowarzyszenia uważamy pracę z młodzieżą.